maandag 8 juni 2015

Kohier van hoofd en haardstedengeld Voskuil - Hattem 1748 – 1749.


Kohier van hoofd en haardstedengeld Voskuil - Hattem 1748 – 1749.

Archief instelling: Streekarchief Epe, Hattem, Heerde.
Inventaris nummer 907. Transcriptie gemaakt door J.M. Goudbeek, Wezep 04-06-2012.
Bij het gebruiken van gegevens uit deze bewerking voor genealogische of historische doeleinden of ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, word een adequate bronvermelding naar deze bewerking zeer op prijs gesteld.