zondag 25 september 2016

Zedendelict en paardenroof in omgeving Oldebroek met de dood bekocht...

“sijn mannelijckheijt uijt de boxen getogen ende tuschen haer benen gehadt”


Tijdens het zoeken in het Gelders Archief in de proces dossiers in het oud rechterlijk archief van Veluwe stuite ik in het “crimineel sententieboek” op een aantal zaken waarin een vonnis was uitgesproken maar waarvan ik geen bijbehorend procesdossier kon vinden. Mogelijk dat deze niet bewaard zijn gebleven? Het betreft soms best interessante dossiers. In de best wel heftige zaak hieronder beschrijven we kort om welke personen het gaat ,wat er heeft plaats gevonden en wat de gevolgen voor de daders waren. Daarna volgt een transcriptie van de uitgesproken vonnissen voor beide personen uit het genoemde sententieboek.