zondag 15 januari 2017

Duizenden namen...

Kerkrekeningen als bron voor genealogische informatie.

De kerkrekeningen van Hattem bieden een schat aan informatie voor genealogen. Daarnaast bied het een interessante kijk in de inkomsten en uitgaven van een een kerk. De kerkmeesters van Hattem hielden ook de inkomsten bij van het begraven van de doden in de kerk en op het kerkhof naast de kerk. Vanaf 1575 zijn er duizenden mensen begraven waarvan vele de naam genoemd worden hetzij zij zelf begraven werden of een vrouw, kind of andere dierbare van hen. Let wel dit zijn niet de data van de begrafenis zelf maar de dagen dat er betaald werd. Meestal was de persoon in kwestie in de weken voorafgaande overleden. In enkele gevallen werd er soms pas een jaar later betaald. Met name de arme plattelands bevolking van het schoutambt zal vaak moeite met betalen gehad hebben. Zeker als er weer een uitbraak van een besmettelijke ziekte was zoals de pest of rode loop (Dysentery) wat vele slachtoffers eiste en soms complete gezinnen liet uitsterven. De rekeningen laten inkomsten uit de landerijen en goederen die eigendom van de kerk waren zien. Ook de uitgaven door de eeuwen heen laten veel interessante posten zien. Daartussen kan men mogelijk ook voorouders traceren die een betaling voor verrichte diensten of geleverde goederen kregen.