maandag 8 juni 2015

Kohier van hoofd en haardstedengeld Voskuil - Hattem 1748 – 1749.


Kohier van hoofd en haardstedengeld Voskuil - Hattem 1748 – 1749.

Archief instelling: Streekarchief Epe, Hattem, Heerde.
Inventaris nummer 907. Transcriptie gemaakt door J.M. Goudbeek, Wezep 04-06-2012.
Bij het gebruiken van gegevens uit deze bewerking voor genealogische of historische doeleinden of ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, word een adequate bronvermelding naar deze bewerking zeer op prijs gesteld.

De Voskuil

 

N;1. Jan Gerrits
zijn plaats betaat in
seeven morgen gesaaij sand land,
een half morgen buiten ligt sand land,
vier haartsteeden, en
vier persoonen .
1747 aan de pagters belooft      ƒ 30 : 11 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     ƒ 26 : 11 : 11 .

N;2 Burgert Jans capitalist
sijn plaats betaat in
drie morgen en twee scheepel
gesaaij sand land,
twee een morgenbuiten ligt land,
een haartsteede,
vijf persoonen.
1747 aan de pagters belooft      ƒ 19 : 5 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    ƒ 15 : 11 : 11 .

N;3 Jan Klaas
sijn plaats betaat in
vier scheepel gesaaij sand land
een haertsteede
2 persoonen
1747 aan de pagters belooft      ƒ 7 : 5 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     ƒ 7 :11 : 11 .

N;4 Lubbert Arris
sijn plaats bestaat in
vier morgen gesaaij sand land,
een haertsteede,
twee persoonen.
1747 aan de pagters belooft      ƒ 10 : 11 : 0 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    ƒ 9 : 11 : 0 .

N;5 Hendrik Lubberts
sijn plaats bestaat in
vijf en een halve morgen
gesaaij sand land,
een morgen buijtenland,
drie haertsteeden,
drie persoonen.
1747 aan de pagters belooft      ƒ 20 : 11 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     ƒ 18 : 11 : 11 .

N;6 Albert Jans
sijn plaats bestaat in
twee morgen gesaaij sand land,
een haertsteede,
twee persoonen.
1747 aan de pagters belooft      ƒ 10 : 11 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     ƒ 8 : 10 : 11 .

N;7 Kristoffer Jacobs
sijn plaats bestaat in
vier en een halve morgen
gesaaij sand land,
een haertsteede,
vier persoonen .
1747 aan de pagters belooft      ƒ 16 : 11 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     ƒ 15 : 10 : 11 .

N;8 Jacob Jacobs
sijn plaats bestaat in
vier en een halve morgen
gesaaij sand land,
twee haertsteeden,
twee persoonen.
1747 aan de pagters belooft      ƒ 15 : 11 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     ƒ 15 : 11 : 11 .

N;9 Jannes Jacobs           een inwoonden
                                            Bij bovenstaande
Een persoon
1747 aan de pagters belooft         ƒ 1 : 10 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .        ƒ 1 : 5 : 11 .

N;10 Hendrik Jacobs
sijn plaats bestaat in
twee scheepel gezaaij sand land,
een haertsteede,
twee persoonen.
1747 aan de pagters belooft         ƒ 4 : 11 : 0 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .        ƒ 4 : 11 : 0 .

N;11 Lubbert Jacobs
sijn plaats bestaat in
vier een halve morgen gesaaij sand land,
twee haertsteeden,
vijf persoonen.
1747 aan de pagters belooft         ƒ 9 : 15 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .        ƒ 8 : 11 : 11 .

N;12 Hendrik Everts
sijn plaats bestaat in
een morgen en vijf scheepel
gesaaij sand land,
een haertsteede,
vijf persoonen
1747 aan de pagters belooft          ƒ 7 : 11 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .        ƒ 4 : 10 : 11 .

N;13 Arend Hendriks
sijn plaats bestaat in
een mrogen en vier scheepel
gesaaij sand land,
een haertsteede
drie persoonen
1747 aan de pagters belooft         ƒ 6 : 11 : 11 .
1748 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .        ƒ 5 : 10 : 11 .

Deese na volgende huisen in

parsoonen zijnde voor het

Hattemerbroek nog vier huisen

an het Hattemerveen behooren

meede onder het Schoutampt


Het Huis Moole Kaaten
word door Jan Klaas
in zijn vrou bewaart
zijnde

12 heersteeden
1747 geakkoordeert voor               2 – | – |
1748 voor                                           2 – | – |

Henderijkus van Marle en
sijn vrou is een pampier
maaker                                               2 persoonen

besaaijt 1 ¼  morgen ligt sandig land

1 heerstede1747 geakkoordeert voor                9 – | – |
1748 voor                                           6 – 10 – |


Arent Peters en sijn
vrou sijn                                             2 persoonen
besaaijd vier morgen
sijnde ligt is ligt
sandig land                                        4 morgen


Arent Peters heef
tegen ons gesegt dat
de heersteede onder
Moole Kaaten betaalt
word


1747 geakkoordeert voor                12 – | – |
1748 voor                                           10 – 10 – |


Derk van Huilsbergen en
sijn vrou sijnde een koorn
moolenaar op een water
moole bij hem in huis
hebben sijn moeder eene
eene zoone en een knegt
zijn                                                        5 persoonen


besaaijd 3 morgen behoren
bij de wooninge nog 2
morgen bij gehuirt sijn
sand en ligt sandig land
is                                                            5 morgen


1 heerstede


1747 geakkoordeert voor               13 – 0 – |
1748 voor                                           10 – | – |


Hendrik Jans en sijn vrou
twee knegten een meit
sijn                                                        5 persoon


besaaijd 9 morgen sand
land en nog 9 morgen
ligt sandig land
is                                                            18 morgen


4 heersteeden


1747 geakkoordeert voor               48 – 10 – |
1748 voor                                           38 – | – |


Lauwerens Berg Akker en
zijn vrou een knegt en
eene meit                                          4 persoonen


besaaijd 4 ¾ morgen sand
land 2 morgen ligt sandig
land hooren bij het arve
en drie morgen van buijten
bij gehuirt                                          9 ¾ morgen


eene heerstede


1747 geakkoordeert voor                20 – | – |
1748voor                                            18 – | – | 


Berent Hendriks en sijn
vrou en eene soon
sijn                                                        3 persoonen


besaaij eene morgen behoort
bij de plaatse en nog
1 ½ morgen van buiten
Bij gehuirt sijnde sand
land is                                                  2 ½ morgen


1 heersteede


1747 geakkoordeert voor               3 – | – |
1748 voor                                           2 – | – |


Jan Dries zijnde een
kapetalist                                           2 persoon


Jacob Wijnen en sijn vrou
een knegt en eene meit
sijn                                                        4 persoonen


woonen op het arve van
Jan Dries besaaijt 3 ½ morgen
sand land en eene morgen
ligt sandig land behoren
bij het arve en nog 3 morg
sand land van buiten bij
gehuirt is                                            4 ½ morgen


2 heersteeden


1747 geakkoordeert voor               23 – | – |
1748 voor                                           14 – | – |


Lubbert Winter en sijn vrou
en een knegt
sijn                                                        3 personen


besaaij 3 ½ morgen sand
land eene morgen ligt
sandig land behoren bij het
arve nog van buiten bij
gepagt 2 ½ morgen sand
land en nog ¾ morgen ligt
sandig land is                                    4 ¾ morgen


eene heerstede


1747 geakkoordeert voor               22 – 10 – |
1748 voor                                           16 – 10 – |


Rent Lubberts en de vrou
vier kinders en eene knegt
en Luiloff Jacobs bij hem
in kost gaan sijn                               8 personen


besaaijd  9 ½ morgen sand
land in nog 1 ¾ ligt
sandig land is                                    11 ¼  morgen


4 heersteden


1747 geakkoordeert voor              46 – | – |
1748 word angegeven


Jan Winter en de vrou
En eene dogter sijn                       3 parsonen


Besaaijd 1 ¼ morgen sand
land in nog ¾ morgen
ligt sandig land is                             2 morgen


eene heerstede


1747 geakkoordeert voor               6 – | – |
1748 voor                                           5 – | – |


De weduwe van Klaas
Hagedoren sijn een
kapetalist en bij haar
dogter in een meit                         4 parsonen


eene heerstede


besaaijd een ¼ morgen
ligt sandig land is                             1 ½ morgen


1747 geakkoordeert voor              13 – | – |
1747 voor                                           9 – | – |


Aalt Jacobs en de vrou                  2 parsonen
Besaaijd eene morgen sand
in ligt sandig land                            1 morgen


eene heerstede


1747 geakkoordeert voor              3 – 5 – |
1748 voor                                           3 – | – |


Hermen Oordijk en de vrou
Woont bij Aalt Jacobs in huis
is een wever in koop
sijn brood                                          2 parsonen
 
Marten Hendriks en de vrou
Is een hospus die alte mit
Een soopjen tapt                            2 parsonen


Besaaijd eene morgen sand
land en eene morgen
ligt sandig land is                             2 morgen


eene heerstede


1747 geakkoordeert voor               3 – 10 – |
1748 voor                                           3 – 15 – |


Lambert Berents en de vrou          2 parsonen


Besaaijd ¾ morgen sand land
in 1 ¼ morgen ligt sandig
landig is                                               2 morgen


eene heerstede


1747 geakkoordeert voor               5 – | – |
1748 voor                                           5 – | – | 


Gerrit Jacobs en de vrou             2 parsonen


Besaaijd 4 morgen sand
land in 1 ¼ morgen
ligt sandig land waar van
twe morgen buiten land              5 ½ morgen


2 heersteden


1747 geakkoordeert voor               21 – 10 – |
1748 voor                                           20 – | – |


Hermen Lubberts ende
vrou en eene soone                      3 parsonen


besaaijd ¾ morgen sand
land                                                      ¾ morgen


eene heerstede


1747 geakkoordeert voor                5 – | – |
1748 voor                                           4 – | – |


Willem Dries is een kapetalis
de vrou en twe knegten
eene meit                                          6 parsonen


besaaijd 9 morgen sand
land in 2 ½ morgen ligt
sandig land is                                    11 ½ morgen


4 heersteden


1747 geakkoordeert voor               32 – | – |
1748 voor                                           34 – | – |


Derk Berents en de vrou
eene knegt een meit                     4 parsonen


besaaijd 4 ½ morgen sand
land in eene morgen ligt
ligt sandig land behooren
bij de plaatse bij gepagt
2 morgen sand land in
1 ¾ morgen lig sandig land            9 ¼ morgen


2 heersteden


1747 geakkoordeert voor                22 – | – |
1748 voor                                           16 – | – |


Antonij Jans en de vrou
Eene knegt in een meit                               4 parsonen


Woont op de plaatse daar
Frank Jans gewoont heeft
word besaaijd 7 ½ morgen
sand land                                           7 ½ morgen


3 heersteden


Frank Jans
1747 geakkoordeert voor               26 – 10
1748 voor                                           26 – 5


Koenraad Joost en de vrou
in de soon en de vrou sijnde
schoenmakers in twe knegten 6 parsonen


besaaijd ¾ morgen sand
land                                                      ¾ morgen


een heerstede


1747 geakkoordeert voor               10 – | – |
1748 voor                                           9 – | – |


Gerrit Berent en soone
en eene dogter                                               3 parsonen


besaaijd 3 1/3 morgen
behorende bij de plaatse
en 2 morgen bij gehuirt
sand land                                           5 1/3 morgen


2 heersteden


1747 geakkoordeert voor               7 – | – |
1747 voor                                           7 – | – |


Jacob Klaas in de vrou
eene meit                                          3 parsonen


besaaijd 2 ½ morgen sand
land 3 morgen ligt
sandig land                                        5 ½ morgen


2 heersteden


1747 geakkoordeert voor                13 – | – |
1748 voor                                           11 – 10 – |


Lambert Jans en de vrou
twe knegten een meit                 5 parsonen


besaaijd 6 morgen sand
land 6 morgen ligt
sandig land                                        12 morgen


2 heersteden


1747 geakkoordeert voor               31 – 10 – |
1748 voor                                           29 – | – |


Arent Derks bij hem
in huis hebben 3 susters
twee ooms                                        6 parsonen


besaaijd 6 1/6 morgen sand
in ligt sandig land behoren
behorende half bij de woon
plaatse in helfte bij
stuks lande bij gehuirt                  6 1/6 morgen


2 heersteden


1747 geakkoordeert voor                20 – | – |
1748 voor                                           17 – 5 – |


Evert Hendriks en vrou
eene soone                                       3 parsonen


besaaijd 1 ¼ morgen sand
land 2 ¾ ligt sandig
land                                                      4 morgen


eene heerstede


1747 geakkoordeert voor                14 – 10 – |
1748 voor                                           13 – | – |

Geen opmerkingen:

Een reactie posten